kalum privatpasning

Jeg  tilbyder fuldtidsplads op til 48 timer pr. uge.

Det ugentlige timetal skal overholdes ,barnets syge, fri- eller helligdage beregnes for normalt antal  timer.
PRIS  PR. 1 - 1 - 2023
Egen betaling pr. måned ------------------------------------2376,00  kr. +  tilskud fra kommunen. 

 
Der betales forud til den  1. i hver måned d er betales i 12 måneder årligt

Der er kommunalt tilsyn med dagplejen

Udmeldelse: skal ske skriftligt og med en måneds varsel, regnes fra d. 1. i måneden,  (feks. opsigelse d. 30. April har virkning fra d. 1. Juni. )

PRISEN REGULERES VED ÅRSSKIFTE. 
-------------------------------------------------------

Nyeste kommentarer